Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea situatiilor financiare anuale se va desfasura in data de 25.04.2019 ora 10:00. Detalii aici: https://www.mecanicafina.ro/sites/default/files/Convocator%20AGA%2025.04....

Romanian