Home

Noutăți

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Romanian

A fost convocată adunarea generală extraordină a acționarilor societății Mecanică Fină S.A. Detalii privind ordinea de zi și data desfășurării ședinței găsiți aici: http://mecanicafina.ro/sites/default/files/CONVOCATOR%20%20AGA.pdf


Romanian